top of page
HEVOSNEUVONTA OONA PIKKARAINEN
KOULUTUKSEN ETENEMINEN
KOULUTUSNEUVONTA ARJEN TAITOIHIN
Koulutusneuvontaan voit hakeutua jos kaipaat apua ja ohjeita arkisten taitojen kouluttamiseen tai haluat kehittää omaa koulutustekniikkaasi ja taitojasi kouluttajana. Kun hevosen elämänlaatu on hyvää ja hyvinvoinnin taso riittävä, voidaan sille kouluttaa helposti ja sujuvasti erilaisia koulutuskokonaisuuksia. Ammattilaisen apu isoissa ja pienissä koulutusprojekteissa auttaa sinua onnistumaan ja oppimaan. Aikaisempaa kokemusta koulutamisesta ei tarvitse olla.
ARKISET TAIDOT:
Hoito- ja lääkinnälliset toimenpiteet  ( cooperative care )
Kavionhuolto
Varsojen ja nuorten hevosten alkukoulutus
Talutustaidot
Varusteisiin totuttaminen
Lastauskoulutus
Ajo-opetus
KOULUTTAMISEN PERUSTEET:
Vahvisteiden käyttö ja taukokäyttäytymisen kouluttaminen
Omaehtoisuus ja virheetön oppiminen
Käyttäytymisen aikaansaaminen, sheippaus ja käytösketjut
Siedättäminen ja vasta-ehdollistaminen
Vihjeiden liittäminen, häiriöiden lisääminen ja yleistäminen
Ennen koulutusprojektin aloitusta, hevonen käy läpi perusteellisen kartoituksen jonka tarkoituksena on varmistua siitä että hevosen yleinen hyvinvointi ja terveydentila ovat sillä tasolla että uusien asioiden oppiminen sujuvasti on mahdollista. 
VARAA KOULUTUSAPUA
Kartoitus   /   120,00€
Yksityiskäynti 1h   /   55,00€
Koulutusjakso 4x   /   220,00€
Koulutusjakso 8x   /   440,00€
Koulutusjakso 12x   /   660,00€
Kaikki hinnat sisältävät alv. 24%
KARTOITUKSEN PERUSTEELLA ANNAN SUOSITUKSIA:
  JÄRJESTELYISTÄ (elinolosuhteet ja elinympäristö)
TOIMINTATAVOISTA (hoito, ruokinta ja käsittely)
TUOTTEISTA (varusteet, ruuat)
PALVELUISTA (kehonhuolto)
Saat myös kirjallisen KOULUTUSSUUNNITELMAN.
Tarvittaessa kirjoitan lähetteen eläinlääkärille.
Saat kirjallisen koulutussuunnitelman suosituksineen 3 arkipäivän kuluessa kartoituksesta.
KARTOITUS SISÄLTÄÄ:
 • Hevosen yleisen hyvinvoinnin ja terveydentilan kartoittaminen
 • Hevosen elinympäristön ja elinolosuhteiden tarkastelu
 • Hevosen hoidon ja käsittelyn tarkastelu
 • Hevosenomistajan tarpeiden, toiveiden ja resurssien kartoittaminen
 • Koulutussuunnitelma
 • 1h koulutus

1

Ota yhteyttä ja kerro missä asiassa kaipaisit apua ja tukea. Saat sähköpostiisi linkin esitietolomakkeeseen jonka täytät itsenäisesti. Käyn materiaalit läpi jonka jälkeen varataan sinulle aika kartoitukselle.

2

Kartoituksessa käymme järjestelmällisesti läpi hevosen terveydentilaa, elinolosuhteita, käyttäytymistä, hoitoa ja käsittelyä. Pääset myös kertomaan omat ajatuksesi ja toiveesi tilanteesta. Saat sähköpostiisi kattavan koulutussuunnitelman kartoituksen pohjalta.

3

Kun olemme varmistaneet että hevosen hyvinvoinnin tila on riittävällä tasolla, voimme aloittaa koulutuksen. Varmistamme että hevosella ja sinulla on riittävät pohjataidot koulutuksen onnistumiselle. Tarvittaessa käymme läpi kouluttamisen teoriaa ja harjoittelemme pohjataitoja.

4

Etenemme koulutuksessa tehdyn koulutussuunnitelman mukaan tarvittaessa tehden muutoksia ja seuraamme tiiviisti koulutuksen etenemistä. Kun koulutusprojekti on saatu päätökseen, saat jatko-ohjeet opittujen taitojen ylläpitämiseen ja seurantaan.

TOIMINTAPERIAATTEET

Kaikessa toiminnassani noudatan kansainvälisiä käytösneuvojien standardeja LIMA Least Intrusive, Minimally Aversive ja Humane Hierarchy of Needs. Nämä Standardit ohjaavat tekemään mahdollisimman eettisiä ja tutkittuun tietoon perustuvia valintoja.

 

Olen myös Suomen Eläintenkouluttajat Ry:n jäsen ja sitoudun yhdistyksen eettisiin sääntöihin kaikessa toiminnassasi.

Toimintani lähtökohdat:

 • Hevosen lajityypillisen käyttäytymisen huomioiminen ja mahdollistaminen

 • Hevosyksilölle riittävän hyvinvoinnin tason saavuttaminen ja hyvän elämänlaadun ylläpitäminen

 • Hevosen kokemusmaailman ja tunteiden huomioiminen

 • Hevosen ja ihmisen välisen palkitsevan suhteen rakentaminen

Käyttäytymisen muokkaamisessa painotan:

 • Elinolosuhteiden kehittämistä

 • Myötätuntoista ihmisen ohjaamista

 • Positiivisen vahvisteen eri variaatioiden käyttöä

 • Hevosen valinnanvaraa ja omaehtoisuutta

Toiminnassa ei korostu mikään ideologia vaan tutkittu tieto hevosesta eläinlajina yhdistettynä nykyaikaiseen eettiseen kouluttamiseen. Mikäli koen, että en pysty auttamaan teitä, ohjaan tiedät eteenpäin toiselle ammattilaiselle.

i

bottom of page