top of page
Hevosneuvonta Oona Pikkarainen
Koulutuksen eteneminen:
Koulutusneuvonta arjen taitoihin
Kun hevosen elämänlaatu on hyvää ja hyvinvoinnin taso riittävä, voidaan sille kouluttaa helposti ja sujuvasti erilaisia koulutuskokonaisuuksia. Ammattilaisen apu isoissa koulutusprojekteissa auttaa sinua onnistumaan ja oppimaan. Suunnittelemme koulutukset yhdessä niin että koulutus etenee sujuvasti ja tehokkaasti.
Yleisiä aiheita:
Hoito- ja lääkinnälliset toimenpiteet  ( cooperative care )
Varsojen ja nuorten hevosten alkukoulutus
Talutustaidot
Varusteisiin totuttaminen
Ajo-opetus
Lastauskoulutus
Koulutustekniikan hiominen
Positiivisen vahvisteen käyttö
Omaehtoisuus
Ennen koulutusprojektin aloitusta, hevonen käy läpi kartoituksen. Perusteellisen kartoituksen tavoite on varmistaa hevosen hyvä elämänlaatu ja riittävä hyvinvoinnin taso sekä ennaltaehkäistä tulevia ongelmia. Kun olemme varmistuneet siitä, että hevonen on kivuton, stressitön ja sen henkinen hyvinvointi on tasapainossa, voimme aloittaa haluamasi koulutusprojektin. Hyvinvoivan hevosen kouluttaminen on mukavaa ja palkitsevaa.
Varaa koulutusapua
Kartoitus   /   120,00€
Yksityiskäynti 1h   /   55,00€
Koulutusjakso 4x   /   220,00€
Koulutusjakso 8x   /   440,00€
Koulutusjakso 12x   /   660,00€
Kaikki hinnat sisältävät alv. 24%
Kartoituksen perusteella anna suosituksia esimerkiksi:
Järjestelyistä  (elinolosuhteet ja elinympäristö)
Toimintatavoista  (hoito, ruokinta ja käsittely)
Tuotteista  (varusteet, ruuat)
Palveluista  (kehonhuolto)
Saat myös kirjallisen koulutussuunnitelman.
Saat myös tarvittaessa erilaisia etogrammeja joiden avulla voit seurata hevosen hyvinvointia ja käyttäytymistä omatoimisesti. Saat keräämäni taustatiedot, suositukset ja ohjeet myös kirjallisena 7 arkipäivän kuluessa kartoituksesta.
Kartoitus sisältää:
 • Hevosen yleisen hyvinvoinnin ja terveydentilan kartoittaminen
 • Hevosen elinympäristön ja elinolosuhteiden tarkastelu
 • Hevosen hoidon ja käsittelyn tarkastelu
 • Kivun ja stressin mahdollisen vaikutuksen kartoittaminen
 • Hevosenomistajan tarpeiden, toiveiden ja resurssien kartoittaminen
 • Koulutussuunnitelma
 • 1h koulutus

1

Ota yhteyttä ja kerro minkälainen koulutuksellinen idea sinulla on. Saat sähköpostiisi linkin esitietolomakkeeseen jonka täytät itsenäisesti.

2

Varataan sinulle aika kartoitukselle jolloin käymme järjestelmällisesti läpi hevosen elinolosuhteita, hoitoa ja käyttäytymistä sekä pääset kertomaan omat ajatuksesi ja toiveesi tilanteesta.

3

Jos kartoituksessa ilmenee että hevosella on käytösongelmia, kipua tai stressiä, hoidamme ne ensin kuntoon käyttäytymisterapian avulla. 

4

Kun olemme varmistaneet että hevosen elämänlaatu on hyvää ja hyvinvoinnin taso riittävä, voimme aloittaa koulutuksen. Valitsemme kartoituksen jälkeen teille sopivan koulutusjakson.

5

Aloitamme koulutuksen varmistamalla että hevosella ja sinulla on riittävät pohjataidot koulutuksen onnistumiselle. Käymme tarvittaessa läpi koulutuksen teoriaa ja opetamme hevoselle tarvittavat pohjataidot.

6

Etenemme koulutuksessa tehdyn koulutussuunnitelman mukaan. Saat ohjeet koulutuspäiväkirjan täyttöön, jonka avulla voimme seurata tiiviisti koulutuksen etenemistä.

7

Kun koulutusprojekti on saatettu loppuun, saat jatko-ohjeet opittujen taitojen ylläpitämiseen ja seurantaan.

Toimintaperiaatteet

Kaikessa toiminnassani noudatan kansainvälisiä käytösneuvojien standardeja LIMA Least Intrusive, Minimally Aversive ja Humane Hierarchy of Needs. Nämä Standardit ohjaavat tekemään mahdollisimman eettisiä ja tutkittuun tietoon perustuvia valintoja.

 

Olen myös Suomen Eläintenkouluttajat Ry:n jäsen ja sitoudun yhdistyksen eettisiin sääntöihin kaikessa toiminnassasi.

Toimintani lähtökohdat:

 • Hevosen lajityypillisen käyttäytymisen huomioiminen ja mahdollistaminen

 • Hevosyksilölle riittävän hyvinvoinnin tason saavuttaminen ja hyvän elämänlaadun ylläpitäminen

 • Hevosen kokemusmaailman ja tunteiden huomioiminen

 • Hevosen ja ihmisen välisen palkitsevan suhteen rakentaminen

Käyttäytymisen muokkaamisessa painotan:

 • Elinolosuhteiden kehittämistä

 • Myötätuntoista ihmisen ohjaamista

 • Positiivisen vahvisteen eri variaatioiden käyttöä

 • Hevosen valinnanvaraa ja omaehtoisuutta

Toiminnassa ei korostu mikään ideologia vaan tutkittu tieto hevosesta eläinlajina yhdistettynä nykyaikaiseen eettiseen kouluttamiseen. Mikäli koen, että en pysty auttamaan teitä, ohjaan tiedät eteenpäin toiselle ammattilaiselle.

i

bottom of page