top of page
Hevosneuvonta Oona Pikkarainen
Käyttäytymisterapia hevosille
Käyttäytymisterapia on käytösongelmien hoitomuoto jonka avulla pyritään ratkomaan hevosella ilmenevää ongelmallista käyttäytymistä ja nostamaan hevosen hyvinvoinnin tasoa. Käyttäytymisterapian tavoitteena on helpottaa hevosen ja ihmisen elämää ja auttaa toipumaan erilaisista haasteista.
Yleisiä ongelmia:
Kipu- ja stressikäyttäytyminen
Aggressiivinen käyttäytyminen
Hevosen ja ihmisen pelot
Traumat, opittu avuttomuus
Eroahdistus
Lastausongelmat
Vuolu, ja kengitysongelmat
Ratsastuksessa ja ajossa ilmenevät ongelmat
Toipilashevosen hyvinvointi
Pääsääntöisesti käyttäytymisterapia alkaa aina kartoituksella joka käydään etänä täyttämäsi esitietolomakkeen pohjalta. Perusteellisen kartoituksen tavoite on ennaltaehkäistä tulevia ongelmia ja päästä kiinni ongelmien aiheuttajiin sen sijaan että hoidamme vain oireita. Hevosen kokonaisvaltainen hyvinvointi tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa. Kartoituksessa käymme läpi mm. hevosen historiaa, elinolosuhteita ja hoitoa sekä tarkastelemme hevosen hyvinvoinnin tasoa erilaisten analyysien avulla.
Käyttäytymisterapian eteneminen:
Varaa käyttäytymisterapia
Kartoitus   /   110,00€
 
Käyttäytymisterapia 1h   /   55,00€
Koulutusjakso 4x   /   220,00€
Koulutusjakso 8x   /   440,00€
Koulutusjakso 12x   /   660,00€
Kaikki hinnat sisältävät alv. 24%
Toimintaperiaatteet

Kaikessa toiminnassani noudatan kansainvälisiä käytösneuvojien standardeja LIMA Least Intrusive, Minimally Aversive ja Humane Hierarchy of Needs. Nämä Standardit ohjaavat tekemään mahdollisimman eettisiä ja tutkittuun tietoon perustuvia valintoja.

 

Olen myös Suomen Eläintenkouluttajat Ry:n jäsen ja sitoudun yhdistyksen eettisiin sääntöihin kaikessa toiminnassasi.

Toimintani lähtökohdat:

 • Hevosen lajityypillisen käyttäytymisen huomioiminen ja mahdollistaminen

 • Hevosyksilölle riittävän hyvinvoinnin tason saavuttaminen ja hyvän elämänlaadun ylläpitäminen

 • Hevosen kokemusmaailman ja tunteiden huomioiminen

 • Hevosen ja ihmisen välisen palkitsevan suhteen rakentaminen

Käyttäytymisen muokkaamisessa painotan:

 • Elinolosuhteiden kehittämistä

 • Myötätuntoista ihmisen ohjaamista

 • Positiivisen vahvisteen eri variaatioiden käyttöä

 • Hevosen valinnanvaraa ja omaehtoisuutta

Toiminnassa ei korostu mikään ideologia vaan tutkittu tieto hevosesta eläinlajina yhdistettynä nykyaikaiseen eettiseen kouluttamiseen. Mikäli koen, että en pysty auttamaan teitä, ohjaan tiedät eteenpäin toiselle ammattilaiselle.

i

Kartoituksen perusteella annan suosituksia esimerkiksi:
Järjestelyistä  (elinolosuhteet ja elinympäristö)
Toimintatavoista  (hoito, ruokinta, käsittely)
Tuotteista  (varusteet, ruuat)
Palveluista  (kehonhuolto)
Saat myös kirjallisen Hoitosuunnitelman käytösongelman hoitoon.
Tarvittaessa annan lähetteen eläinlääkärille.
Saat myös erilaisia etogrammeja joiden avulla voit seurata hevosen hyvinvointia ja käyttäytymistä omatoimisesti. Saat keräämäni taustatiedot, suositukset ja ohjeet kirjallisena 7 arkipäivän kuluessa kartoituksesta. 
Kartoitus sisältää:
 • Hevosen yleisen hyvinvoinnin ja terveydentilan kartoittaminen
 • Hevosen historian ja kehitysvaiheiden kartoittaminen
 • Hevosen elinympäristön ja elinolosuhteiden tarkastelu
 • Hevosen hoidon ja käsittelyn tarkastelu
 • Ongelmallisen käyttäytymisen analysointi
 • Kivun ja stressin mahdollisen vaikutuksen kartoittaminen
 • Hevosenomistajan tarpeiden, toiveiden ja resurssien kartoittaminen
 • Hoitosuunnitelma

1

Ota yhteyttä ja kerro minkälaiseen ongelmaan tarvitset apua ja tukea. Saat sähköpostiisi linkin esitietolomakkeeseen jonka täytät itsenäisesti.

2

Varataan sinulle aika kartoitukselle jolloin käymme järjestelmällisesti läpi hevosen historiaa ja kehitysvaiheita, elinympäristöä ja elinolosuhteita sekä hoitoa ja käsittelyä. Pääset kertomaan myös omat toiveesi ja ajatuksesi tilanteesta.

3

Seuraavaksi pyrimme selvittämään ongelmallisen käyttäytymisen taustaa eli mikä sitä aiheuttaa, milloin käyttäytymistä on alkanut ilmetä ja mitkä asiat käyttäytymistä ylläpitävät.

4

Kartoituksessa pyrimme selvittämään kivun ja stressin mahdollista vaikutusta käyttäytymiseen. Tiedustelen kartoituksen aikana erilaisia kipuun liitettyjä käytöksiä ja jos kivun mahdollisuutta on syytä epäillä, ohjaan teidät eläinlääkäriin.

5

Jos kyse on opitusta käyttäytymisestä tai tarvitsemme kouluttamista avuksi ongelman ratkaisemiseen, valitsemme teille sopivan koulutusjakson. Varmistamme että hevosella ja sinulla on riittävät pohjataidot koulutuksen onnistumiselle.

6

Muissa tapauksissa teemme tarvittavat muutokset hevosen elinolosuhteisiin, hoitoon ja käsittelyyn stressin minimoimiseksi ja riittävän hyvinvoinnin tason takaamiseksi.

7

Seuraamme hevosen käyttäytymisen ja hyvinvoinnin muutosta ja teemme tarvittaessa lisämuutoksia elinolosuhteisiin ja hoitoon sekä jatkamme koulutusta.

8

Kun hoitojakso on saatu päätökseen ja ongelma ratkaistu, saat jatko-ohjeet opittujen asioiden ylläpitämiseen ja seurantaan.

bottom of page