top of page
HEVOSNEUVONTA OONA PIKKARAINEN
KÄYTTÄYTYMISTERAPIA HEVOSILLE
Käyttäytymisterapia on käytösongelmien hoitomuoto jonka avulla pyritään ratkomaan hevosella ilmenevää ongelmallista käyttäytymistä ja nostamaan hevosen hyvinvoinnin tasoa. Käyttäytymisterapian tavoitteena on pyrkiä tarkastelemaan käytösongelmaa hyvinvointitekijöiden, ympäristötekijöiden ja oppimisen näkökulmista jotta pääsemme kiinni ongelmien aiheuttajiin sen sijaan että keskitymme hoitamaan vain oireita.
Pääsääntöisesti käyttäytymisterapia alkaa aina kartoituksella joka käydään etänä tai hevosesi kotitallilla täyttämäsi esitietolomakkeen pohjalta. Perusteellisen kartoituksen tavoite on muodostaa kokonaisvaltainen kuva hevosen sen hetkisestä tilanteesta, löytää käytösongelmaa ylläpitävät tekijät tehokkaasti sekä ennaltaehkäistä tulevia ongelmia. Kartoituksessa käymme läpi mm. hevosen historiaa, elinolosuhteita ja hoitoa sekä tarkastelemme hevosen hyvinvoinnin tasoa erilaisten mittareiden avulla. Kartoituksen pohjalta saat kirjallisen hoitosuunnitelman josta löydät suositukseni käytösongelman hoitoon. Keskeistä on pyrkiä löytämään hoitokeinoja jotka ovat tilanteessa mahdollisia ja jotka pystytään käytettävissä olevien resurssien rajoissa toteuttamaan.
KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN ETENEMINEN
Varaa käyttäytymisterapia
Kartoitus & hoitosuunnitelma   /   120,00€
 
Käyttäytymisterapia jatkokäynnit 1h   /   55,00€
Koulutusjakso 4x   /   220,00€
Koulutusjakso 8x   /   440,00€
Koulutusjakso 12x   /   660,00€
Kaikki hinnat sisältävät alv. 24%
TOIMINTAPERIAATTEET

Kaikessa toiminnassani noudatan kansainvälisiä käytösneuvojien standardeja LIMA Least Intrusive, Minimally Aversive ja Humane Hierarchy of Needs. Nämä Standardit ohjaavat tekemään mahdollisimman eettisiä ja tutkittuun tietoon perustuvia valintoja.

 

Olen myös Suomen Eläintenkouluttajat Ry:n jäsen ja sitoudun yhdistyksen eettisiin sääntöihin kaikessa toiminnassasi.

Toimintani lähtökohdat:

 • Hevosen lajityypillisen käyttäytymisen huomioiminen ja mahdollistaminen

 • Hevosyksilölle riittävän hyvinvoinnin tason saavuttaminen ja hyvän elämänlaadun ylläpitäminen

 • Hevosen kokemusmaailman ja tunteiden huomioiminen

 • Hevosen ja ihmisen välisen palkitsevan suhteen rakentaminen

Käyttäytymisen muokkaamisessa painotan:

 • Elinolosuhteiden kehittämistä

 • Myötätuntoista ihmisen ohjaamista

 • Positiivisen vahvisteen eri variaatioiden käyttöä

 • Hevosen valinnanvaraa ja omaehtoisuutta

Toiminnassa ei korostu mikään ideologia vaan tutkittu tieto hevosesta eläinlajina yhdistettynä nykyaikaiseen eettiseen kouluttamiseen. Mikäli koen, että en pysty auttamaan teitä, ohjaan tiedät eteenpäin toiselle ammattilaiselle.

i

KARTOITUKSEN PERUSTEELLA ANNAN SUOSITUKSIA:
JÄRJESTELYISTÄ (elinolosuhteet ja elinympäristö, virikkeet)
TOIMINTATAVOISTA (hoito, ruokinta, käsittely, liikunta)
TUOTTEISTA (varusteet, hoitotuotteet)
PALVELUISTA (kehonhuolto, ell)
Saat myös kirjallisen HOITOSUUNNITELMAN käytösongelman hoitoon.
Tarvittaessa kirjoitan lähetteen eläinlääkärille.
Saat lisäksi erilaisia etogrammeja joiden avulla voit seurata hevosen hyvinvointia ja käyttäytymistä omatoimisesti. Saat keräämäni taustatiedot, suositukset ja ohjeet kirjallisena 5 arkipäivän kuluessa kartoituksesta. 
Mitä käyttäytymisterapiassa työstetään?
 • Vuolu ja kengitys haasteita
 • Lastaus ja matkustus haasteita
 • Eroahditusta
 • Ratsastuksessa ilmeneviä haasteita
 • Ajossa ilmeneviä haasteita
 • Toipilashevosen kuntoutusajan hyvinvointia
 • Kipu- ja stressikäyttäytymistä, aggressiivista käyttäytymistä
 • Hevosen pelkoja, traumoja ja opittua avuttomuutta

KARTOITUKSEN SISÄLTÖ
HEVOSEN TAUSTAN JA KEHITYSVAIHEIDEN KARTOITTAMINEN: Käymme läpi hevosen taustasta tiedossa olevat asiat. Varsa-ajalla, hevosen vanhemmilla, vieroituksella ja aiemmilla kokemuksilla voi olla suuri merkitys käytösongelman ratkomisessa ja hoitamisessa.
HEVOSEN YLEISEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDENTILAN ARVIOINTI: Selvitämme hevosen yleistä terveydentilaa ja siihen vaikuttavia mahdollisia sairauksia, lääkityksiä ja vammoja. Tarkastelemme myös hevosen lihavuus- ja lihaskuntoa, rakennetta, kavioterveyttä sekä näiden tekijöiden vaikutusta käytösongelman taustalla.
HEVOSEN ELINOLOSUHTEIDEN JA ELINYMPÄRISTÖN TARKASTELU: Tarkastelemme hevosen yleisiä elinolosuhteita ja elinympäristöä sekä sen tarjoamia mahdollisuuksia tai asettamia rajoja hevosen hyvinvoinnille. 
HEVOSEN HOIDON JA KÄSITTELYN TARKASTELU: Tarkastelemme hevosen ruokinnan tasapainoisuutta, liikunnan määrää ja laatua sekä yleisiä käsittelytapoja ja näiden vaikutusta hevosen hyvinvointiin.
ONGELMALLISEN KÄYTTÄYTYMISEN ANALYSOINTI: Pyrimme selvittämään poikkeavan käyttäytymisen taustaa eli mikä sitä aiheuttaa, milloin käyttäytymistä on alkanut ilmetä, mitkä asiat käyttäytymiseen vaikuttavat ja mitkä tekijät käyttäytymistä ylläpitävät.
KIVUN JA STRESSIN VAIKUTUKSEN ARVIOINTI: Selvitämme myös kivun ja stressin mahdollista vaikutusta käyttäytymiseen mm. kipukäytöskartoituksen avulla. Tiedustelen kartoituksen aikana erilaisia kipuun liitettyjä käytöksiä ja jos kivun mahdollisuutta on syytä epäillä, ohjaan teidät eläinlääkäriin tai pohdimme muita vaihtoehtoja kivun hoitoon.
HEVOSENOMISTAJAN TILANTEEN KARTOITUS: Kartoituksessa pääset kertomaan myös omat toiveesi ja ajatuksesi tilanteesta. Käymme läpi sinun tarpeesi ja resurssit käytösongelman hoitoon ja hoitosuunnitelma pyritään toteutetaan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.
1

Ota yhteyttä ja kerro minkälaisen ongelman kanssa tarvitset apua ja tukea. Saat sähköpostiisi linkin esitietolomakkeeseen jonka täytät itsenäisesti. Pyydän sinua lähettämään kuvia ja mahdollisia videoita hevosesta. Käyn materiaalit läpi jonka jälkeen varataan sinulle aika kartoitukselle.

2

Kartoituksessa käymme järjestelmällisesti läpi hevosen terveydentilaa, elinolosuhteita, käyttäytymistä, hoitoa ja käsittelyä sekä niiden vaikutusta käytösongelman taustalla. Pääset myös kertomaan omat ajatuksesi ja toiveesi tilanteesta. Saat sähköpostiisi kattavan hoitosuunnitelman kartoituksen pohjalta.

3

Jos tarvitsemme kouluttamista avuksi ongelman ratkaisemiseen, valitsemme teille sopivan koulutusjakson. Varmistamme että hevosella ja sinulla on riittävät pohjataidot koulutuksen onnistumiselle. Tarvittaessa käymme läpi kouluttamisen teoriaa ja harjoittelemme pohjataitoja.

4

Seuraamme hevosen käyttäytymisen ja hyvinvoinnin muutoksia ja teemme tarvittaessa lisämuutoksia elinolosuhteisiin ja hoitoon sekä jatkamme koulutusta. Kun hoitojakso on saatu päätökseen, saat jatko-ohjeet hevosen hyvinvoinnin tilan arviointiin sekä opittujen asioiden ylläpitämiseen ja seurantaan.
 

bottom of page