top of page
HEVOSNEUVONTA OONA PIKKARAINEN
HEVOSEN JUMPPAAMINEN MAASTAKÄSIN JA RATSAIN
Hevosen lihaksistosta ja kehon hyvinvoinnista voidaan pitää huolta sopivalla liikunnalla toteutettuna joko maastakäsin tai ratsain ja siitä hyötyvät kaikenikäiset hevoset. Jumppaamisen avulla voidaan tukea mm. hevosen laihduttamista, kuntoutusta vammoista, kunnon kohotusta, ongelma-alueiden vahvistamista ja kehon suoristamista tai valmistella hevosta ratsuksi. Kehon hyvinvointi vaikuttaa myös suoraan psyykkiseen eli mielen hyvinvointiin. Tarkoin suunniteltu liikunta maastakäsin tai ratsain kehittää hevosen tasapainoa, symmetriaa, aktiivisuutta, kehon ja mielen rentoutta, koordinaatiota, kestävyyttä, voimaa, proprioseptiikkaa ja liikkuvuutta. Nämä yhdessä muodostavat kehonhallinnan.
YLEISIÄ AIHEITA:
Lapojen liikuttaminen
Lantion ja takajalkojen liikuttaminen ja koukistaminen
Rintakehän kannattelu
Syvien tukilihasten vahvistaminen
Taipuminen
Tasapainon kehittäminen
Symmetrian kehittäminen
Ratsukoulutus
CwC-istuntaopetus
Ennen koulutusprojektin aloitusta, hevonen käy läpi perusteellisen kartoituksen jonka tarkoituksena on varmistua siitä että hevosen yleinen hyvinvointi ja terveydentila ovat sillä tasolla että uusien asioiden oppiminen sujuvasti on mahdollista. 
KOULUTUKSEN ETENEMINEN
VARAA KOULUTUS
Kartoitus   /   120,00€
Yksityiskäynti 1h   /   55,00€
Koulutusjakso 4x   /   220,00€
Koulutusjakso 8x   /   440,00€
Koulutusjakso 12x   /   660,00€
Kaikki hinnat sisältävät alv. 24%
TOIMINTAPERIAATTEET

Kaikessa toiminnassani noudatan kansainvälisiä käytösneuvojien standardeja LIMA Least Intrusive, Minimally Aversive ja Humane Hierarchy of Needs. Nämä Standardit ohjaavat tekemään mahdollisimman eettisiä ja tutkittuun tietoon perustuvia valintoja.

 

Olen myös Suomen Eläintenkouluttajat Ry:n jäsen ja sitoudun yhdistyksen eettisiin sääntöihin kaikessa toiminnassasi.

Toimintani lähtökohdat:

 • Hevosen lajityypillisen käyttäytymisen huomioiminen ja mahdollistaminen

 • Hevosyksilölle riittävän hyvinvoinnin tason saavuttaminen ja hyvän elämänlaadun ylläpitäminen

 • Hevosen kokemusmaailman ja tunteiden huomioiminen

 • Hevosen ja ihmisen välisen palkitsevan suhteen rakentaminen

Käyttäytymisen muokkaamisessa painotan:

 • Elinolosuhteiden kehittämistä

 • Myötätuntoista ihmisen ohjaamista

 • Positiivisen vahvisteen eri variaatioiden käyttöä

 • Hevosen valinnanvaraa ja omaehtoisuutta

Toiminnassa ei korostu mikään ideologia vaan tutkittu tieto hevosesta eläinlajina yhdistettynä nykyaikaiseen eettiseen kouluttamiseen. Mikäli koen, että en pysty auttamaan teitä, ohjaan tiedät eteenpäin toiselle ammattilaiselle.

i

KARTOITUKSEN PERUSTEELLA ANNAN SUOSITUKSIA
 JÄRJESTELYISTÄ (elinolosuhteet ja elinympäristö)
TOIMINTATAVOISTA (hoito, ruokinta, käsittely)
TUOTTEISTA (varusteet, ruuat)
PALVELUISTA (kehonhuolto, ell)
Saat myös kirjallisen KOULUTUSSUUNNITELMAN JA LIIKUNTASUUNNITELMAN HEVOSELLESI.
Tarvittaessa annan lähetteen eläinlääkärille.
Saat kirjallisen koulutussuunnitelman ja liikuntasuunnitelman suosituksineen 3 arkipäivän kuluessa kartoituksesta.
1

Ota yhteyttä ja kerro missä asiassa kaipaisit apua ja tukea. Saat sähköpostiisi linkin esitietolomakkeeseen jonka täytät itsenäisesti. Käyn materiaalit läpi jonka jälkeen varataan sinulle aika kartoitukselle.

2

Kartoituksessa käymme järjestelmällisesti läpi hevosen terveydentilaa, elinolosuhteita, käyttäytymistä, hoitoa ja käsittelyä. Pääset myös kertomaan omat ajatuksesi ja toiveesi tilanteesta. Saat sähköpostiisi kattavan koulutussuunnitelman kartoituksen pohjalta.

3

Kun olemme varmistaneet että hevosen hyvinvoinnin tila on riittävällä tasolla, voimme aloittaa koulutuksen. Varmistamme että hevosella ja sinulla on riittävät pohjataidot koulutuksen onnistumiselle. Tarvittaessa käymme läpi kouluttamisen teoriaa ja harjoittelemme pohjataitoja.

4

Etenemme koulutuksessa tehdyn koulutussuunnitelman mukaan tarvittaessa tehden muutoksia ja seuraamme tiiviisti koulutuksen etenemistä. Kun koulutusprojekti on saatu päätökseen, saat jatko-ohjeet opittujen taitojen ylläpitämiseen ja seurantaan.

KARTOITUS SISÄLTÄÄ:
 • Hevosen yleisen hyvinvoinnin ja terveydentilan kartoittaminen
 • Hevosen elinympäristön ja elinolosuhteiden tarkastelu
 • Hevosen hoidon ja käsittelyn tarkastelu
 • Hevosenomistajan tarpeiden, toiveiden ja resurssien kartoittaminen
 • Koulutussuunnitelman ja liikuntasuunnitelman
 • 1 h koulutus

bottom of page