top of page
Hevosneuvonta Oona Pikkarainen
Jumppaaminen maastakäsin & ratsain
Hevosen lihaksistosta ja kehon hyvinvoinnista voidaan pitää huolta sopivalla liikunnalla toteutettuna joko maastakäsin tai ratsain ja siitä hyötyvät kaikenikäiset hevoset. Jumppaamisen avulla voidaan tukea mm. hevosen laihduttamista, kuntoutusta vammoista, kunnon kohotusta, ongelma-alueiden vahvistamista ja kehon suoristamista tai valmistella hevosta ratsuksi. Oikein tehty liikunta lisää hevosen käyttöikää ja kohentaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Terveellinen liikkuminen on sitä että hevonen kokee liikkumisen miellyttävänä, se liikkuu omalle rakenteelleen sopivalla tavalla sekä käyttää kehoaan tehokkaasti ja tasapainoisesti. Kehon hyvinvointi vaikuttaa myös suoraan psyykkiseen eli mielen hyvinvointiin. Tarkoin suunniteltu liikunta maastakäsin tai ratsain kehittää hevosen tasapainoa, symmetriaa, aktiivisuutta, kehon ja mielen rentoutta, koordinaatiota, kestävyyttä, voimaa, proprioseptiikkaa ja liikkuvuutta. Nämä yhdessä muodostavat kehonhallinnan.
Yleisiä aiheita:
Syvien tukilihasten vahvistaminen
Kehon suoristaminen
Rintakehän kannattelu
Bodytarget
Apujen ja vihjeiden kouluttaminen
Varusteisiin totuttaminen
Vammojen kuntoutus
Ratsukoulutus
Ratsun uudelleenkoulutus
CwC-istuntaopetus
Ennen koulutusprojektin aloitusta, hevonen käy läpi kartoituksen. Perusteellisen kartoituksen tavoite on varmistaa hevosen hyvä elämänlaatu ja riittävä hyvinvoinnin taso sekä ennaltaehkäistä tulevia ongelmia. Kun olemme varmistuneet siitä, että hevonen on kivuton, stressitön ja sen henkinen hyvinvointi on tasapainossa, voimme aloittaa haluamasi koulutusprojektin. Hyvinvoivan hevosen kouluttaminen on mukavaa ja palkitsevaa.
Koulutuksen eteneminen:
Varaa koulutus
Kartoitus   /   120,00€
Yksityiskäynti 1h   /   55,00€
Koulutusjakso 4x   /   220,00€
Koulutusjakso 8x   /   440,00€
Koulutusjakso 12x   /   660,00€
Kaikki hinnat sisältävät alv. 24%
Toimintaperiaatteet

Kaikessa toiminnassani noudatan kansainvälisiä käytösneuvojien standardeja LIMA Least Intrusive, Minimally Aversive ja Humane Hierarchy of Needs. Nämä Standardit ohjaavat tekemään mahdollisimman eettisiä ja tutkittuun tietoon perustuvia valintoja.

 

Olen myös Suomen Eläintenkouluttajat Ry:n jäsen ja sitoudun yhdistyksen eettisiin sääntöihin kaikessa toiminnassasi.

Toimintani lähtökohdat:

 • Hevosen lajityypillisen käyttäytymisen huomioiminen ja mahdollistaminen

 • Hevosyksilölle riittävän hyvinvoinnin tason saavuttaminen ja hyvän elämänlaadun ylläpitäminen

 • Hevosen kokemusmaailman ja tunteiden huomioiminen

 • Hevosen ja ihmisen välisen palkitsevan suhteen rakentaminen

Käyttäytymisen muokkaamisessa painotan:

 • Elinolosuhteiden kehittämistä

 • Myötätuntoista ihmisen ohjaamista

 • Positiivisen vahvisteen eri variaatioiden käyttöä

 • Hevosen valinnanvaraa ja omaehtoisuutta

Toiminnassa ei korostu mikään ideologia vaan tutkittu tieto hevosesta eläinlajina yhdistettynä nykyaikaiseen eettiseen kouluttamiseen. Mikäli koen, että en pysty auttamaan teitä, ohjaan tiedät eteenpäin toiselle ammattilaiselle.

i

Kartoituksen perusteella annan suosituksia esimerkiksi:
Järjestelyistä  (elinolosuhteet ja elinympäristö)
Toimintatavoista  (hoito, ruokinta, käsittely)
Tuotteista  (varusteet, ruuat)
Palveluista  (kehonhuolto)
Saat myös kirjallisen koulutussuunnitelman.
Tarvittaessa annan lähetteen eläinlääkärille.
Saat myös erilaisia etogrammeja joiden avulla voit seurata hevosen hyvinvointia ja käyttäytymistä omatoimisesti. Saat keräämäni taustatiedot, suositukset ja ohjeet kirjallisena 7 arkipäivän kuluessa kartoituksesta. 
Kartoitus sisältää:
 • Hevosen yleisen hyvinvoinnin ja terveydentilan kartoittaminen
 • Hevosen elinympäristön ja elinolosuhteiden tarkastelu
 • Hevosen hoidon ja käsittelyn tarkastelu
 • Kivun ja stressin mahdollisen vaikutuksen kartoittaminen
 • Hevosenomistajan tarpeiden, toiveiden ja resurssien kartoittaminen
 • Koulutussuunnitelma
 • 1 h koulutus (maastakäsin jumppaa tai ratsastusta)

1

Ota yhteyttä ja kerro minkälainen koulutuksellinen idea sinulla on. Saat sähköpostiisi linkin esitietolomakkeeseen jonka täytät itsenäisesti.

2

Varataan sinulle aika kartoitukselle jolloin käymme järjestelmällisesti läpi hevosen elinolosuhteita, hoitoa ja käyttäytymistä sekä pääset kertomaan omat ajatuksesi ja toiveesi tilanteesta.

3

Jos kartoituksessa ilmenee että hevosella on käytösongelmia, kipua tai stressiä, hoidamme ne ensin kuntoon käyttäytymisterapian avulla. 

4

Kun olemme varmistaneet että hevosen elämänlaatu on hyvää ja hyvinvoinnin taso riittävä, voimme aloittaa koulutuksen. Valitsemme kartoituksen jälkeen teille sopivan koulutusjakson.

5

Aloitamme koulutuksen varmistamalla että hevosella ja sinulla on riittävät pohjataidot koulutuksen onnistumiselle. Käymme tarvittaessa läpi koulutuksen teoriaa ja opetamme hevoselle tarvittavat pohjataidot.

6

Etenemme koulutuksessa tehdyn koulutussuunnitelman mukaan. Saat ohjeet koulutuspäiväkirjan täyttöön, jonka avulla voimme seurata tiiviisti koulutuksen etenemistä.

7

Kun koulutusprojekti on saatettu loppuun, saat jatko-ohjeet opittujen taitojen ylläpitämiseen ja seurantaan.

bottom of page